Kotły grzewcze

KMV 25kW 5klasa ECODESIGN

Kocioł c.o. typu "KMV" o mocy 25 kW

Cechy:

  • możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody użytkowej
  • sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w zależności od wymaganej temperatury
  • możliwość pracy kotła oraz pompy ciepłej wody użytkowej wg. jednego z kilku programów tygodniowych
  • funkcja "COMFORT SYSTEM", chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
  • układ zabezpieczenia - bezpiecznik termiczny TERMIK jako dodatkowe, mechaniczne zabezpieczenie kotła przed niekontrolowanym wzrostem temperatury
  • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
  • sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
  • regulowana jasność wyświetlacza - zwiększana na czas zmiany ustawień
  • możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego
  • możliwość podłączenia termostatu pokojowego
Parametry kotła:

 Nr Parametry kotła
 Jednostka Wartość
 1 Moc nominalna kW 25
 2 Wymagany ciąg kominowy Pa 15
 3 Sprawność % >90
 4 Dopuszczalne paliwo - węgiel kamienny
sortyment groszek
 5 Gabaryty (wymiary) kotła
szerokość
głębokość
wysokość
mm
mm
mm
520
520
1580
 6 Masa kotła kg 440
 7 Objętość zasobnika paliwa m3 0,65
 8 Masa jednokrotnego załadunku paliwa do zbiornika kg 210
 9 Pojemność wody w kotle l 72
 10 Maksymalna temperatura pracy °C  85
 11 Dopuszczalne ciśnienie pracy MPa 0,2GALERIA